Authors: Nokubonga Shezi & Mvuselelo Ngcoya

Keyword: climate change adaptation, sustainable agriculture, South Africa, eThekwini

SDG: SDG2, SDG13

Agenda 2063: A1